Fluorspar/Florit (CaF2) Tüm Ürünler

Fluorspar/Florit (CaF2)

Fluorspar/Florit (CaF2), kalsiyum florür bileşiminde olup saf halde % 51.3 Kalsiyum, % 48.7 fluor içerir. Metalurjide cüruf yapıcı olarak kullanıldığı ve düşük ergime noktasına sahip olmasından, Latince fluere (akmak) kelimesinden gelmektedir.

  • Açıklama
  • Özellikler
  • Kullanım Alanları

Fluorspar/Florit (CaF2), kalsiyum florür bileşiminde olup saf halde % 51.3 Kalsiyum, % 48.7 fluor içerir. Metalurjide cüruf yapıcı olarak kullanıldığı ve düşük ergime noktasına sahip olmasından, latince fluere (akmak) kelimesinden gelmektedir. Kübik sistemde kristalleşir, mohs sertliği 4, özgül ağırlığı 3,18 gr/cm3, erime sıcaklığı 1330ºC, rengi mor, yeşil, mavi, sarı, beyaz, pembe, kahverengi ve mavimsi siyah, şeffaf yarı şeffaf olan bir mineraldir. Renkler, kristal kafesindeki safsızlık elementine göre değişiklik gösterir. Florit flüoresanslık veren ve renk özelliklerini etkileyen nadir toprak elementlerini de içerir. Katot ve morötesi ışın altında mavi veya mor floresan özellik gösterir. Isıtıldığı zaman fosforesan özellik gösterir. 

Fluorspar; CaF2 bileşiminde, saydam veya yarı saydam olan, sarı, yeşil, mavi, mor, kırmızı veya renksiz olabilen bir mineraldir. Doğada en fazla renk çeşitliliğine sahip minerallerden birisidir. Yoğunluğu 3,2 g/cm³, sertliği ise Mohs sertlik cetveline göre 4’tür. Kristal yapısı genelde kübik olmakla beraber oktahedral yapılara da rastlanmaktadır.

CaF2 içeriklerine göre üç gruba ayrılmaktadır:

Asit Derece Florit

CaF2 > % 97

SiO2 < % 1,5

S: % 0.03-0.1

As< 10-12 ppm

P: 100-550 ppm

Ayrıca Pb, Cd, Be, CaCO3 ve nem için belli limitler aranır.

Seramik Derece Florit

CaF2 (1.derece): % 95-96

CaF2 (2.derece): % 80-90

SiO2 < % 2.5-3.0

Fe2O3:% 0-12

Ayrıca kalsit, iz kurşun ve

çinkosülfat'ta belli limitler aranır.

Metalurjik Derece Florit

CaF2: % 60 Min.

Sülfit < % 0.3

Pb < % 0.5

 

 

Ticari alanda florit üç sınıfa ayrılabilir.

1  Asit sanayinde kullanılan (Asitspar veya Asitgrade)
2  Kimya sanayinde kullanılan (Seramikspar veya ceramic grade)
3  Metalurji sanayinde kullanılan (Metspar)

Metalurjik derece olarak tanımlanan % 60-85 CaF2 içerikli floritler çelik üretiminde cüruf yüzey basıncını düşürmede, erime sıcaklığı ve cüruf viskozitesinin azaltılmasında, demirden Si, S, P ve C gibi istenmeyenlerin cürufa geçirilerek uzaklaştırılmasında ve refrakter tuğlaların aşınmasının önlenmesinde kullanılırlar. Çelik sanayi dışında aşındırıcıların üretiminde bağlayıcı madde olarak kullanımı söz konusudur. Çeşitli renkler gösteren floritlerden sanayi boyutta kullanımları dışında şekillendirilerek takı, vazo ve kül tablası gibi süs eşyası olarak da yararlanılır. Saf ve şeffaf florit kristalleri dilinimleri boyunca ayrılarak mikroskop merceği yapımında da kullanılırlar.